Annulatievoorwaarden

Annulatieafspraken Summercamp'21:

annulatie door overheid

1. annulatie omwille van gezondheidcrisis: er wordt 80% van betaald bedrag terugbetaald.

annulatie door speler

2. ten laatste 14 dagen voor het begin van het kamp: er wordt 80% van betaald bedrag terugbetaald, onafhankelijk van de reden

3. minder dan 14 dagen voor het begin van het kamp:

3a. omwille van gezondheidsreden die deelname onmogelijk maakt wordt 80% van het betaald bedrag terugbetaald

3b. minder dan 14 dagen voor het begin van  kamp. omwille van alle niet in 3a. opgenomen redenen. wordt 50% van het betaald bedrag terugbetaald